CATEGORIES

Herbal Teas & Teas

Know More Bio Detox Tisane (metal tin and 24 tea bags)

Bio Detox Tisane (metal tin and 24 tea bags)

CHF 22.90

Temporarily unavailable

Know More METAL CUBE - MARSEILLAISE ORGANIC HERB TEA

METAL CUBE - MARSEILLAISE ORGANIC HERB TEA

CHF 22.90

Temporarily unavailable

Know More Winter Organic Herb Tea - Metal Cube with refill

Winter Organic Herb Tea - Metal Cube with refill

CHF 22.90

Temporarily unavailable

Know More Winter Organic Herb Tea (24 tea bags)

Winter Organic Herb Tea (24 tea bags)

CHF 16.50

Temporarily unavailable

Know More Bio Detox Tisane (24 tea bags)

Bio Detox Tisane (24 tea bags)

CHF 16.50

Temporarily unavailable

Know More Bio Honey Lavender Tisane (24 tea bags)

Bio Honey Lavender Tisane (24 tea bags)

CHF 16.50

Temporarily unavailable

Know More Bio Jour d'Amour Tisane (24 tea bags)

Bio Jour d'Amour Tisane (24 tea bags)

CHF 16.50

Temporarily unavailable

Know More Bio Tisane Sommeil (metal tin and 24 tea bags)

Bio Tisane Sommeil (metal tin and 24 tea bags)

CHF 22.90

Temporarily unavailable

Know More Tisane Sommeil (24 tea bags)

Tisane Sommeil (24 tea bags)

CHF 16.50

Temporarily unavailable

Know More Bio Digestive Tisane (metal tin and 24 tea bags)

Bio Digestive Tisane (metal tin and 24 tea bags)

CHF 22.90

Temporarily unavailable

Know More Digestive Bio Tisane (24 tea bags)

Digestive Bio Tisane (24 tea bags)

CHF 16.50

Temporarily unavailable